Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

CHÙM THU CẢM…

Chùm I
Phiêu bồng bay theo gió
Hanh hao vàng lấm lem
Se sắt không ở lại
Mùa Thu buồn xô nghiêng…
Chùm II
Mùa Thu khiến ta lạc lối
Nên Đông dợm bước theo về
Để lại một miền hoang hoải
Heo may tiễn gót Thu đi…

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

HIKIKOMORI

Chỉ một thao tác đơn giản nhấn vào cái nút Off trên chiếc điện thoại – thế là nó đến với tĩnh lặng, yên ắng và tự do. Nó đã ở nơi âm thanh không thể nào chạm tới. Nó là một Hikikomori đích thực.
Ngày không trôi. Nó thành một nó-đứng-yên. Không quá khứ, không hiện tại. Không gốc gác, không nguồn cội. Không ràng buộc, không trách nhiệm.